Om Entreprenadsystem

101A9935-Redigera

Vi tar hand om hela golvprojektet

Den som en gång har haft hand om en upphandling av något slag, vet hur mycket jobb det innebär. Att upphandla en golventreprenad är inget undantag. Det gamla golvet behöver rivas ut och iordningställas, alternativ för nytt golv ska jämföras och utvärderas och slutligen ska det nya golvet installeras. För att få allt att funka, behöver det finnas en projektledare, som håller i trådarna, ser till att rätt folk är på rätt plats vid rätt tillfälle, samt löser eventuella problem som uppstår längs vägen. Det tar tid.

Det här kan vi hjälpa till med

Vi på Entreprenadsystem kan ta hand om hela processen åt er, med allt från rådgivning i materialfrågor, inköp, läggning och eftermarknad. Vi är nischade på den nordiska golvmarknaden och har historiskt sett arbetat mycket med hotell- och butikskedjor samt köpcentrum. På senare år har vi utökat vår verksamhet och tar nu även projekt som rör kontor, gym, caféer med mera.

En rådgivande projektledare

Vi på Entreprenadsystem kan ta hand om hela processen åt er, med allt från rådgivning i materialfrågor, inköp, läggning och eftermarknad. Vi är nischade på den svenska golvmarknaden och har historiskt sett arbetat mycket med hotell- och butikskedjor samt köpcentrum. På senare år har vi utökat vår verksamhet och tar nu även projekt som rör kontor, gym, caféer med mera.

Det våra kunder har gemensamt är att de har lokaler på flera ställen i landet, och ser fördelarna med att ha en enda kontaktperson för samtliga installationer.

Vi är ofta med våra kunder hela vägen i projektet, där vi antar en rådgivande roll och bidrar med vår kunskap och expertis. Vi kan komma med förslag och tankar kring vad som är möjligt att göra, lämpligt materialval och vilket alternativ som är mest gynnsamt ur ett ekonomiskt- och ett hållbarhetsperspektiv.

Fokus på kvalitet och pålitlighet

Vår affärsmodell bygger på att vi köper in alla tjänster, och vi har ett stort nätverk med noggrant utvalda entreprenörer över hela landet. Vi har valt att arbeta på det här sättet, för att snabbt kunna anpassa oss efter svängningar på marknaden, och kunna växla upp när beställningarna är många.

Även våra leverantörer är handplockade. Eftersom vi är stolta över vår branschkunskap, och det är viktigt att våra kunder känner att det är tryggt och enkelt att anlita oss, behöver detta genomsyra hela vår verksamhet.

Från norr till söder

Geografisk läge är aldrig något hinder för oss eftersom vi har närvaro i hela landet. Våra kunder finns över hela Norden.

Oavsett var, eller med vem, vi jobbar så ser vi till att arbetet alltid blir utfört på bästa sätt och klart på utsatt tid. Och skulle det uppstå problem längs vägen, då löser vi det.