Din golvläggning – vårt ansvar

Att sköta en upphandling av en golventreprenad kräver stora kunskaper av beställaren. Många yrkesgrupper ska kopplas in; från de som ska sköta utrivning och spackling till de som tar hand om nyläggning och eftervård. plus städning och utbildning, när det hela är klart. Att hitta företag som kan åstadkomma ett slutresultat med exakt den kvalitet du vill ha, inom utsatt tid, är ofta både knepigt och mycket tidskrävande.

Är du kund hos Entreprenadsystem tar vi hand om hela projektet åt dig – från idé till genomförande och städning samt utbildning. Som beställare pratar du med en projektansvarig, får ett pris och genomför projektet med hjälp av en projektledare.

Vi har mer än trettio års erfarenhet av branschen och med vår gedigna kunskap som bas kan vi ge dig de råd och det stöd som du behöver genom hela processen. Till vår hjälp har vi ett väl beprövat nätverk av initiativrika, yrkesskickliga och flexibla golvlägare över hela landet. Självklart kan du som kund helt fritt välja golvmaterial och leverantör utifrån vad varje projekt kräver.

Entreprenadsystem – den enda kontakt du behöver vid nyläggning eller reparation av golv.

Golvläggning