Vår historia

Ansvar för hela processen

Med insyn i branschen, var grundarna väl medvetna om de brister och svårigheter som förekom under processens gång – inte minst ur kundens perspektiv. Bland annat var det inte ovanligt att en stor del av ansvaret låg på inköparen, vilket ofta ledde till problem vid själva läggningen såväl som ur hållbarhetssynpunkt.

En annan utmaning för kunden var att hitta bra lokala golvläggare, som både skulle ha ledig kapacitet och dessutom ligga rätt i pris.

Med hjälp av oss skulle nu kunden kunna ha en och samma kontaktperson för hela processen, från inköp och läggning till eftervård. Vi skulle med andra ord åta oss ansvaret för hela processen.

Idén kläcks

Entreprenadssystems historia sträcker sig tillbaka ända till 1984, då företaget grundades. Tanken, målet och visionen var att erbjuda kunderna ett betydligt enklare tillvägagångssätt när det var dags att välja och installera nytt golv.

”Det här med golv kan tyckas enkelt, men det fordras ganska mycket kunskap och erfarenhet för att man ska lyckas” säger Jan-Åke Sandin, som var med och startade företaget, efter att själv ha varit verksam i branschen i många år.

Företaget tar form

Vi valde att nischa in oss mot hotell- och butikskedjor, i syfte att hjälpa dem med alla deras lokaler. Ett hårt säljarbete inleddes, och det blev snabbt tydligt att detta nya sätt att tänka – med en enda kontaktpunkt för hela processen – var något som behövde mogna och sjunka in hos kunderna.

När vi fick kunderna att förstå att vi faktiskt ville deras bästa, att vi kunde hjälpa dem att spara pengar och att detta sätt att hantera processen skulle underlätta deras arbete betydligt, växte förtroendet så sakteliga fram. Då vi själva hade både kunskap och erfarenhet på området, kände vi oss trygga med att vi faktiskt skulle vara till hjälp för våra kunder.

Eftersom vi åtog oss projekt i hela landet, lades mycket tid på att bygga ett nätverk av duktiga och pålitliga golvläggare. Samma sak gällde när vi skulle välja vilka leverantörer vi ville samarbeta med – det var viktigt för oss att jobba med välkända och stabila leverantörer som stod för kvalitet och levererade bra produkter.

Från dåtid till nutid

Vi är stolta och glada över att ha varit lönsamma i alla dessa år, ända sedan starten. Att värna om våra kunder och leverantörer är verkligen en hjärtesak för oss, på riktigt, och vi tror att det lyser igenom i alla våra kontakter och samarbeten. Vi har blivit en viktig del i många av våra kunders planering, och får ofta inta en rådgivande roll. Det ömsesidiga förtroendet har gett många fina affärsrelationer.

Vi har faktiskt kunder som har hängt med oss sedan vi drog igång. Det är för oss det finaste av alla tänkbara betyg.

_MG_0930bw

“Det här med golv kan tyckas enkelt, men det fordras ganska mycket kunskap och erfarenhet för att man ska lyckas”

Jan-Åke Sandin
Grundare